Seznam želja Moj račun

Vračila

Hvala vam za obisk in nakup v naši spletni trgovini Haribynina.si.

Če imate težave, nas lahko kontaktirate:

– pisno na naslov HAIR BY NINA FRIZERSKI SALON NINA RANČIGAJ S.P., Gradnikova cesta 76, 4240 Radovljica
– pisno na elektronski naslov info@hairbynina.si,
– klic na telefonsko številko +386 (0) 70 616 443

PRAVICA DO ODSTOPA KUPCA OD POGODBE

Kupec ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh od oddaje naročila podjetju sporoči, da odstopa od naročila, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. V kolikor je kupec blago že prejel, ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh od prejema podjetju pisno sporoči, da želi blago vrniti.

Če je kupec blago že plačal, mu mora podjetje vrniti plačano kupnino nemudoma oziroma najpozneje v roku štirinajstih (14) dni po prejemu sporočila o odstopu.

Podjetje lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Kupec mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi za to bil kriv kupec (v tem primeru se uveljavljajo pravice ob ugotovitvi neskladnosti izdelka). Kupec artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Kupec sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Če ob tem ugotovi, da izdelek nima obljubljenih lastnosti, se prav tako uveljavljajo pravice ob ugotovitvi neskladnosti blaga.

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je zapečateno blago, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih razlogov, če je kupec po dostavi odprl pečat (odprtje originalne embalaže). Izdelke mora kupec vrniti v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži. V primeru odprtja originalne embalaže ali poškodbe embalaže (ter preizkusa izdelka) zaradi varovanja zdravja ali higienskih razlogov skladno s 7. točko 135. člena Zakona o varstvu potrošnikov niste upravičeni do odstopa od pogodbe.

Blago vam zamenjamo tudi v primeru, če smo vam zaradi naše napake odposlali napačen izdelek. Celoten znesek kupnine (vključno s stroškom dostave) vam vrnemo takoj po prejetju vrnjenega blaga. Napačno poslan izdelek bomo na naslovu kupca prevzeli mi.

Obrazec za odstop kupca od pogodbe se nahaja tukaj.

STVARNA NAPAKA

Velja za pogodbe, sklenjene do začetka uveljavitve Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22, ZVPot-1), do vključno 25. 01. 2023.

Kupec lahko svoje pravice iz naslova stvarne napake uveljavlja, če o napaki obvesti prodajalca (HAIR BY NINA FRIZERSKI SALON NINA RANČIGAJ S.P.) v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko kupec prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve (2) leti, odkar je bila stvar izročena. Če je predmet pogodbe med prodajalcem in kupcem rabljena stvar, prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine eno (1) leto, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Napaka je stvarna:

če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Kupec, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

odpravi napako na blagu ali
vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
vrne plačani znesek.
Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, bo podjetje (HAIR BY NINA FRIZERSKI SALON NINA RANČIGAJ S.P.) čim prej, vendar najpozneje v roku osmih (8) dni ugodila kupčevi zahtevi za uveljavljanje stvarne napake. V kolikor je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen, bo podjetje (HAIR BY NINA FRIZERSKI SALON NINA RANČIGAJ S.P.) najpozneje v osmih (8) dneh pisno odgovorilo na kupčevo zahtevo za uveljavljanje stvarne napake.

Vrnjeno blago pošljite na naš naslov:

HAIR BY NINA FRIZERSKI SALON NINA RANČIGAJ S.P..
Gradnikova cesta 76
4240 Radovljica

Obrazec za uveljavljanje stvarne napake se nahaja tukaj. Obrazec izpolnite in ga vrnite po elektronski pošti info@hairbynina.si ali natisnjenega na naš naslov: HAIR BY NINA FRIZERSKI SALON NINA RANČIGAJ S.P., Gradnikova cesta 76, 4240 Radovljica

Pravico do vračila v primeru stvarnih napak natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov (uradno prečiščeno besedilo).

NESKLADNOST BLAGA

Velja za pogodbe, sklenjene po začetku uveljavitve Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22, ZVPot-1), od vključno 26. 01. 2023 naprej.

Prodajalec dobavi potrošniku blago, ki izpolnjuje zahteve iz Zakona o varstvu potrošnikov, ter odgovarja za neskladnosti, ki jih ima blago v času dobave.

 Prodajalec odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga (prvo leto je dokazno breme na prodajalcu, drugo leto je dokazno breme na potrošniku).

Ko potrošnik prodajalca obvesti o neskladnosti, ima prodajalec na voljo največ 30 dni, da brezplačno vzpostavi skladnost blaga brez znatnih nevšečnosti za potrošnika. Prodajalec nosi tudi plačilo potrebnih stroškov, ki nastanejo pri vzpostavitvi skladnosti blaga, zlasti stroške pošiljanja in prevoza.

Da bi se vzpostavila skladnost blaga, lahko potrošnik izbere med zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom, odpravo napake (če je ta mogoča) ali odstopom od pogodbe in povračilom celotne kupnine.

Kadar potrošnik odstopi od prodajne pogodbe, prodajalec potrošniku vrne plačan znesek nemudoma, vendar najpozneje v osmih dneh po prejemu blaga ali dokazila, da je potrošnik blago poslal nazaj.

Prodajalec ne odgovarja za neskladnost blaga, če je potrošnika posebej obvestil, da posamezna lastnost blaga odstopa od objektivnih zahtev za skladnost ter je potrošnik izrecno in ločeno sprejel to odstopanje (poškodovana embalaža).

Potrošnik (fizična oseba) lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena.

Če je obstoj neskladnosti blaga sporen, prodajalec o tem pisno obvesti potrošnika v osmih dneh od prejema zahtevka.

O obstoju neskladnosti blaga nas lahko obvestite:
– pisno na naslov HAIR BY NINA FRIZERSKI SALON NINA RANČIGAJ S.P., Gradnikova cesta 76, 4240 Radovljica
– pisno na elektronski naslov info@hairbynina.si,
– klic na telefonsko številko +386 (0) 70 616 443

Obvezno je potrebno izpolniti obrazec za uveljavljanje pravice ob ugotovitvi neskladnosti blaga. Najdete ga tukaj.

Pravico do vračila v primeru neskladnosti blaga natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

Podjetje blaga ni dolžno sprejeti, če je blago uničeno, pokvarjeno, (delno) izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, razen, če se obravnava kot reklamacija in je bilo blago v takem stanju že pred prejemom in je kupec/prejemnik to takoj sporočil podjetju, dostavljavcu ali trgovcu, od katerega je blago prejel.